Sundagsskulen

På sundagsskulen blir ulike temaer og bibelforteljingar tatt opp med hjelp av ulike virkemiddel. Det er song, og forskjellige aktivitetar. Sundagsskulen vil vere 20.02, 20.03, 29.05 og 12.06  kl. 10. Dei sundagen me har “Storsundag” er formidlinga tilpassa barna og mange barn og unge bidrar.

Viss møtet er kl. 17, prøvar me å ha “Barnekafe” i kjellaren under talen. Her les me ei bibelhistorie, teiknar eller gjer andre oppgåver knytta til historia: Me avslutar med kveldsmat.

Ellers er barnerommet ope for dei aller minste under møte dei gongane det ikkje er sundagsskule, under tilsyn av foreldre/vaksne.