Sundagsskulen

På sundagsskulen blir ulike temaer og bibelforteljingar tatt opp med hjelp av ulike virkemiddel. Det er song, og forskjellige aktivitetar.
Det er sundagsskule alle sundagar parallellt med møta oppe i salen, men dei sundagene me har “Storsundag” er alle aldrar saman og formidlinga er tilpassa barna.
Da  vil barna og bidra i møtet.