Sundagsskulen

På sundagsskulen blir ulike temaer og bibelforteljingar tatt opp med hjelp av ulike virkemiddel. Det er song, og forskjellige aktivitetar. Sundagsskulen vil vere 19.09, 17.10 og 14.11 kl. 10. Dei sundagen me har «Storsundag» er formidlinga tilpassa barna og mange barn og unge bidrar.

Ellers er barnerommet ope for dei aller minste under møte dei gongane det ikkje er sundagsskule, under tilsyn av foreldre/vaksne.