Ungdomsgruppa – Fredagsklubben

For tida har vi felles samlingar for tenåringar saman med Kviteseid Misjonsmenighet annankvar fredag frå kl 19.00 til 22.00.
Det er liv og røre på huset når tenåringane samlast.

Kvar gong er det andakt, og ungdomane har sjølv ei lovsongsgruppe som leier songen. Etterpå er det mat, og så fortset vi med leik, og spel og litt ulikt opplegg.

Klikk her  så kjem du på Fredagsklubben si facebookside, og kan følgje med kva som skjer.

Oversikt over plan for Fredagsklubben høsten 2021:

FK program hausten 2021