Lovsongsgrupper

Vi har fleire grupper og enkeltpersonar som deltek jevnleg i møta våre.
Vi ønskjer å gje rom for eit stort mangfald i song- og musikklivet, og er glade for alle som stiller opp.
Ta kontakt om du ønskjer å engasjere deg.

Ei lovsongsgruppe med ungdom i aksjon