Lovsongsgruppe

Vi har fleire grupper som deltek jevnleg i møta våre.
Ei gruppe deltek fast på storsundagane (kvar 4. veke)
Nokre ungdommar syng ofte på fredagskveldane, og elles er det fleire som deltek både med song eller musikk i menigheten. Vi ønskjer å gje rom for eit stort mangfald i song- og musikklivet.
Ta kontakt om du ønskjer å engasjere deg.

Ei lovsongsgruppe med ungdom i aksjon