Sundagsskulen

På sundagsskulen blir ulike temaer og bibelforteljingar tatt opp med hjelp av ulike virkemiddel. Det er song, og forskjellige aktivitetar.
Det er sundagsskule alle sundagar parallellt med møta oppe i salen. Vi deler inn i grupper etter alder