Framheva innlegg

Velkomen til Fredheim

Her finn du informasjon om Kviteseid pinsemenighet.
Utforsk i menyen her på nettsida, så finn du info om dei ulike virkegreinane og kva som skjer

Visjonen for menigheten lyder slik:
«Me bygger ein menighet med Jesus i sentrum,
der menneske blir sett, omfamna og utfordra

Kviteseid pinsemenighet er knytta til pinsebevegelsen i Noreg. Menighetslokalet Fredheim ligg midt i Kviteseid sentrum rett ved kommunehuset. Du er hjarteleg velkomen til våre møte og samlingar, og du kan når som helst ta kontakt.
Forstandaren kan kontaktas på tlf: 90688731,
eller på e.post: post@kviteseid-pinsemenighet.no


facebook

Følg oss facebook
Her er link til dei siste innlegg på facebooksida.

(Funksjonen er ute av drift. Vi jobber med saken)

 

Restriksjonane er avslutta

Vi er svært glade for at vi nå kan samlast uten ei rekke smittevern-tiltak.
Meters-regelen som vi har forholdt oss til halvannet år treng vi ikkje lenger tenke på, og vi slipp å føre lister over kven som er tilstade til ei kvar tid.
Trass i ei vanskeleg tid, er vi svært takksame for at vi trass alt har kunne halde det meste av verksemda i gang.