Framheva innlegg

Velkomen til Fredheim

Her finn du informasjon om Kviteseid pinsemenighet.
Utforsk i menyen her på nettsida, så finn du info om dei ulike virkegreinane og kva som skjer

Visjonen for menigheten lyder slik:
«Me bygger ein menighet med Jesus i sentrum,
der menneske blir sett, omfamna og utfordra

Kviteseid pinsemenighet er knytta til pinsebevegelsen i Noreg. Menighetslokalet Fredheim ligg midt i Kviteseid sentrum rett ved kommunehuset. Du er hjarteleg velkomen til våre møte og samlingar, og du kan når som helst ta kontakt.
Forstandaren kan kontaktas på tlf: 90688731,
eller på e.post: post@kviteseid-pinsemenighet.no


facebook

Følg oss facebook
Her er link til dei siste innlegg på facebooksida.

Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim4 days ago
Det blir Barnas sommerleir i Fyresdal 18. - 22. juni
Info på fyresdalpft.no
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim6 days ago
Velkomen til Fredheim!
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim2 weeks ago
Menighetane i Kviteseid har enda eit år vore saman om ei vellukka godhetsveke, der mange i bygda har fått praktisk hjelp. Sundag 8/5 blir det fellesgusteneste i bryggeparken som avslutning på veka.
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim3 weeks ago
Velkomen til det som skjer i veke 17.
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim3 weeks ago
Tid for nytt felles bønnemøte. Velkomen!
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim3 weeks ago
Velkomen til eit annleis sundagsmøte på Fredheim.

Jubileumskonsert med Fredheimkoret

Det er no over 10 år sidan Fredheimkoret i Kviteseid starta opp, og sundag 26/1-20 inviterer koret til jubileumskonsert på Fredheim kl. 17.00.
Koret har fått stadig nye songarar, og tel no over 40 medlemmar. I konserten blir det eit utval songar frå korets repertoar gjennom åra. Du vil få høyre både gospel, blues, salmar og tradisjonelle kristne songar arrangert for kor. Det blir og andre song og musikkinnslag,