Framheva innlegg

Velkomen til Fredheim

Her finn du informasjon om Kviteseid pinsemenighet.
Utforsk i menyen her på nettsida, så finn du info om dei ulike virkegreinane og kva som skjer

Visjonen for menigheten lyder slik:
«Me bygger ein menighet med Jesus i sentrum,
der menneske blir sett, omfamna og utfordra

Kviteseid pinsemenighet er knytta til pinsebevegelsen i Noreg. Menighetslokalet Fredheim ligg midt i Kviteseid sentrum rett ved kommunehuset. Du er hjarteleg velkomen til våre møte og samlingar, og du kan når som helst ta kontakt.
Forstandaren kan kontaktas på tlf: 90688731,
eller på e.post: post@kviteseid-pinsemenighet.no


facebook

Følg oss facebook
Her er link til dei siste innlegg på facebooksida.

Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim2 days ago
På tysdag startar me opp! 5-7 kl. velkomen!
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim2 days ago
Velkomen til felles bønnemøte, "Bøn for Kviteseid" tysdag 18/1 kl. 18.00 på Misjonshuset.
Sundag 23/1 skulle vi hatt felles familiemøte, men det er avlsyt p.g.a. restriksjonane
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim4 days ago
Velkomen til Fredheim 16/1.
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim1 week ago
Studieopplegg for smågrupper eller sjølvstudium. Du kan få med temaer fra sundagsmøta våre.
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim
Kviteseid pinsemenighet, Fredheim2 weeks ago
Vi ønskjer velkomen til møte innanfor dei gjeldande smittevernreglane.

Restriksjonane er avslutta

Vi er svært glade for at vi nå kan samlast uten ei rekke smittevern-tiltak.
Meters-regelen som vi har forholdt oss til halvannet år treng vi ikkje lenger tenke på, og vi slipp å føre lister over kven som er tilstade til ei kvar tid.
Trass i ei vanskeleg tid, er vi svært takksame for at vi trass alt har kunne halde det meste av verksemda i gang.