Framheva innlegg

Velkomen til Fredheim

Her finn du informasjon om Kviteseid pinsemenighet.
Utforsk i menyen her på nettsida, så finn du info om dei ulike virkegreinane og kva som skjer

Visjonen for menigheten lyder slik:
«Me bygger ein menighet med Jesus i sentrum,
der menneske blir sett, omfamna og utfordra

Kviteseid pinsemenighet er knytta til pinsebevegelsen i Noreg. Menighetslokalet Fredheim ligg midt i Kviteseid sentrum rett ved kommunehuset. Du er hjarteleg velkomen til våre møte og samlingar, og du kan når som helst ta kontakt.
Forstandaren kan kontaktas på tlf: 90688731,
eller på e.post: fredheim@kviteseid.net


facebook

Følg oss facebook
Her er link til dei siste innlegg på facebooksida

2 days ago

Velkomen til møte sundag 17/10.

1 week ago

Velkomen til det som skjer i veke 40.

2 weeks ago

Me er klare for å feire "Storsøndag" 3.10 kl. 10!

2 weeks ago

2 weeks ago

Vi gleder oss over at vi nå kan samles uten metersregel. Velkommen til Fredheim.

3 weeks ago

Velkomen til felles bønnemøte.

 

Restriksjonane er avslutta

Vi er svært glade for at vi nå kan samlast uten ei rekke smittevern-tiltak.
Meters-regelen som vi har forholdt oss til halvannet år treng vi ikkje lenger tenke på, og vi slipp å føre lister over kven som er tilstade til ei kvar tid.
Trass i ei vanskeleg tid, er vi svært takksame for at vi trass alt har kunne halde det meste av verksemda i gang.