Sundagsmøta

  • Sundagsmøta er hjartet i verksemda vår, og då ønskjer vi å vere saman på tvers av generasjonar.  Kvar sundag kjem vi saman til møte/gudsteneste, og frå hausten 2021 vekslar vi mellom kl. 10.00 og 17.00. I alle sundagsmøta blir det lagt vekt på forkynning av Guds Ord. Song/lovsong leies av fleire ulike, og vil spegle eit naturleg mangfald.
  • Storsundag: Kvar 4. sundag. Eit møte for alle aldrar, der vi er saman på tvers av generasjonane.
  • Formiddagsmøte:  med sundagsskule parallelt i kjellaren. Kvar 4. sundag.
  • Møte og barnekafé:  Annankvar sundag kl. 17.00. 

    Barnekafé er enkel kveldsmat for barna, og det blir bibelforteljingar og teikning.