Sundagsmøta

  • Sundagsmøta er hjartet i verksemda vår, og då ønskjer vi å vere saman på tvers av generasjonar.  Kvar sundag kjem vi saman til møte/gudsteneste, og vi vekslar annankvar sundag mellom kl. 10.00 og 17.00. I alle sundagsmøta blir det lagt vekt på forkynning av Guds Ord. Song/lovsong leies av fleire ulike, og vil spegle eit naturleg mangfald.
  • Det er sundagsskule for barna parallellt med møta.