Kyrkjesamarbeid – fellesmøte

Fellesmøte i Kviteseid

Det er ein lang tradisjon i Kviteseid å ha fellesmøteveke. Dei seinare åra har vi endra konseptet litt, så nå er det ulike type fellesmøte som er spredt gjennom året.

  • Felles familiemøte i Januar
  • Fellesmøtehelg på våren med ein invitert forkynner
  • Felles sangmøte i september
  • Bøn for kviteseid på misjonshuset en tirsdag i måneden

Godhetsveka i Kviteseid

Ei veke i byrjinga av mai-måned er det Godhetsveke i Kviteseid.  Då gjeng vi saman på tvers av kyrkjegrensene og tilbyr praktisk hjelp til folk i bygda som treng det.