I alle møta er det tilbod om forbøn. Vi har eit team med forbedarar som er tilgjengeleg i møta.

Ynskjer du elles samtale og forbøn kan det gjerast avtale om det.

Ta kontakt med ein av forbønnsleiarane våre:
Malene Krostad Algerøy
Tlf: 920 11 122‬
Ruth Draugedal
Tlf: ‭412 25 922‬

eller med pastor Rolf Inge Johansen:
Tlf: 906 88 731

Faste Bønesamlingar

Kvar onsdag kl. 12 har vi bønesamling. Ein tysdag i månaden kl. 18:30 er det felles bønemøte på misjonshuset.
Elles ber vi før kvart møte.