I Kviteseid Pinsemenighet ønskjer vi å vera engasjerte med å spre evangeliet om Jesus.
Vanlegvis har vi kollekt til misjon fyrste sundagen i kvar månad. Ellers kan gåver gjes på menighetens konto: 2660.20.14885 og merkast misjon.

Her er nokre av misjonsprosjekta vi er engasjerte i:

India – Dhanora barneheim

Dhanora barneheim med plass til 300 barn som får mat, opphald og skulegang. Dagleg leiar er Shashikant Hiwale.

Israel – Stiftelsen Salam Aleikum

Vi støtter arbeidet som stiftelsen «Salam Aleikum» driv. Sigrid Eilevstjønn leiar arbeidet der visjonen er å vera brobyggjarar blant dei ulike menneska som bur der, både jøder og palestinarar. I samband med høgtidene har dei samlingar for born og familiar. Dei vitjer og skuler o.l., med ulike show som presenterar evangeliet. Helsearbeid med hjelp til tannbehandling, informasjonsarbeid med helsesyster m.m. er og ting dei gjer for å hjelpe.  

Filippinene

Liza og Cato Haugen driv stiftelsen “Filippinsk Misjon”. 
Menighetene «Mount Hermon Christian Fellowship» og «Jesus Christ Commission Church» i San Salvador, Banate, er kontakt-menigheter.
Vi støtter arbeid blant barn og unge.