Husgrupper /Bibelgrupper

I menigheten har med husgrupper/bibelgrupper, der ein kan møtast for fellesskap, bibelstudie og bøn.
Vi har fleire grupper som er i gang, og startar gjerne fleire etter behov.

Studieopplegg frå tidlegare sundagsmøte:
Her er nokre enkle studieopplegg som kan nyttast som utgangspunkt for samtale. Temaene er frå sundagsmøte på Fredheim. Klikk på ein link, og det opnes eit dokument med skriftstader og nokre spørsmål.

Våren 2023

Guds hus og vår prestetjeneste (21/5-23 Rolf Inge Johansen)
Nå er det tid for å søke Herren (16/4-23 Rolf Inge Johansen)

Livet i Ånden

Hvordan finne mine nådegaver (11/4-23 Rolf Inge Johansen)
Symbolene på Den Hellige Ånd (26/3.23 Rolf Inge Johansen)
Bli fylt av Ånden (19/3-23 Rolf Inge Johansen)
Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg (14/3-23 Rolf Inge Johansen)
Lev et liv som er evangeliet verdig. (Den første kjærlighet) 26/2.23 Rolf Inge Johansen
På frukten skal treet kjennes. Om Åndens frukt (19/2-23 Rolf Inge Johansen)
Åndens Gaver (14/2-23 Rolf Inge Johansen)
Ved Min Ånd, sier Herren (12/2 -23 Rolf Inge Johansen)
Guds ledelse (15/1 Rolf Inge Johansen)


Hausten 2022

Våren 2022Hausten 2021 – Sammen i Guds nærvær