Husgrupper/Bibelgrupper

I menigheten har me husgrupper/bibelgrupper, der ein kan møtast for fellesskap, bibelstudie og bøn.
Vi har fleire grupper som er i gang, og startar gjerne fleire etter behov. Ønker du å bli med kan du sende ein epost til husgrupper@kviteseid-pinsemenighet.no eller fylle ut dette skjemaet.

Studieopplegg frå tidlegare sundagsmøte:

Her er nokre enkle studieopplegg som kan nyttast som utgangspunkt for samtale. Temaene er frå sundagsmøte på Fredheim. Klikk på ein link, og det opnes eit dokument med skriftstader og nokre spørsmål

Våren 2023

Livet i Ånden

Hausten 2022

Våren 2022

Hausten 2021 – Sammen i Guds nærvær