Studieopplegg – smågrupper

Her legg vi ut enkle studieopplegg som smågruppene kan nytte som utgangspunkt for samtale. Klikk på ein link, og det opnes eit dokument med skriftstader og nokre spørsmål.

Våren 2023
Livet i Ånden

Guds ledelse (15/1 Rolf Inge Johansen)

Hausten 2022

Våren 2022Hausten 2021 – Sammen i Guds nærvær