Studieopplegg – smågrupper

Her legg vi ut enkle studieopplegg som smågruppene kan nytte som utgangspunkt for samtale. Klikk på ein link, og det opnes eit dokument med skriftstader og nokre spørsmål.

Våren 2022Høsten 2021 – Sammen i Guds nærvær