Kategoriarkiv: Ymse

Restriksjonane er avslutta

Vi er svært glade for at vi nå kan samlast uten ei rekke smittevern-tiltak.
Meters-regelen som vi har forholdt oss til halvannet år treng vi ikkje lenger tenke på, og vi slipp å føre lister over kven som er tilstade til ei kvar tid.
Trass i ei vanskeleg tid, er vi svært takksame for at vi trass alt har kunne halde det meste av verksemda i gang.