Tentro – alternativt konfirmasjonstilbod

 • Tentro er eit alternativt konfirmasjonstilbod, laga for å gje deg opplevingar, erfaringar og kunnskap.
 • Opplegget har ein klår og tydeleg kristen profil, der bibelske temaer er sentrale
 • Tentro-opplegget er utvikla i samarbeid mellom fleire frikyrkjelege organisasjonar og frittståande menigheter i Norge.

Korleis er tentro?

 • Det nyttast ulike verkemidlar henta frå din kvardag. Filmklipp, musikk, bilder, illustrasjonar, fortellingar, samtaler, leiker og konkurransar gjer at du får ein aktuell og god forståing av kvart tema.
 • Du vil kanskje bli overraska over kor mykje i din kvardag som kan knyttast opp mot nettopp tru og Bibelen.
 • Vi vil lytte til dine spørsmål og tankar, og gå saman med deg eit lite stykke.
 • Samlingane er uformelle og sosiale. Ein viktig del av tentroåret er møtet med andre tenåringar, både i gruppa, og i møte med andre tentro-elevar andre stader

Tentro i Kviteseid Pinsemenighet

 • Det krevst ikkje at du er medlem i vår menighet, er døypt, eller kallar deg kristen.
 • Samlingar annenkvar veke med oppstart i september.
 • Avslutning med høgtidsmøte i april/mai.
 • Opplegget er gratis. Det du betaler for er turer og leir, og mat på samlingane.

Er du interessert?  Ta kontakt: post@kviteseid-pinsemenighet.no