Tru på heimebane

Det viktigaste me kan gje vidare til våre born er trua på Jesus, men korleis kan me gjere det på ei god måte? Det er noko av det du kan finne tips til på denne sida.

“Det er berre ein fase” seier dei som ei trøyst for at noko skal gå over. For oss kan det det og vere ei påminning om at det er berre ei fase og at me ikkje må gå glipp av den. I denne fasen kan borna både lære og erfare noko heilt spesielt om trua si.

Å gi Jesus vidare til borna våre kan sjå annleis ut i dei forskjellige fasane. Kva ein kan forstå, kva som engasjerer og er moro forandrar seg. På bilete er ei enkel oversikt over korleis born tenkjer i dei forskjellige fasane og kva dei treng å lære om trua.

Henta frå: https://mknu.no/wp-admin/admin-ajax.php?action=outofthebox-preview&OutoftheBoxpath=%2F4%20levende%20tro%2Fbareenfase_poster_2019_v2_print.pdf&lastpath=%2F4%20Levende%20tro&listtoken=5446955b0a26115cede0a3ad9187cdbe

FOR FLEIRE RESSURSAR

Vel ei fase