Lokalet vårt skal pussast opp og byggjast på.

Vi har fatta vedtak om å pusse opp lokalet, og byggje på. Når dei formelle tinga er ordna, set vi i gang å grave.
Vi treng gåver til dette prosjektet:

Innsamlingsaksjon lokalet